Text transfer & expert elicitation

From Reut Wiki

טקסט טרנספר (TT) ו-expert elicitation (שיח מומחים - EE) הנם כלים באמצעותם אנחנו מרחיבים את הענן שלנו, במהלך טרנספר 2.

מדדים להצלחת של ה-TT וה-EE

אנו זקוקים לאמות מידה להבחין בין הצלחה לאי הצלחה בתהליך ה-expert elicitation וה-text transfer אנו שואלים את עצמנו קודם כל, האם התהליך הביא אצלי למחשבות אבדוקטיביות חדשות? ברוב התהליך אנשים רק ממשיכים לבסס את העוגנים שלהם מחדש, ומוסיפים אינדוקציות ודדוקציות לתהליך.

השאלות ששאלנו את עצמנו לא מתמצות בממצה ומוציא. הפתיחה ב-text transder היא שאלה עד כמה יש התרחבות של המכמורת הראשונה.

  • האם היה כאן מסע סרנדיפיטי? יש כאן מסע גילויים ואני צריך לשאול את עצמי האם זה היה מה שחיפשתי או שהיו כאן דברים שבכלל לא היו בשאלות שלי?
  • האם ולאן זז ענן הדירקטיבה שלי? אחרי הסבב הזה שיניתי את ענן הדרקטיבה שלי ואיך?

ההתרחבות אינה מנותקת מ'המשימה' או 'עלה כותרת' אותו נדרשתי לברר, אבל בהחלט, יש כאן שאלה האם הפתעתי את המרכז.

Divergence ו-Convergence בתהליך החשיבה האישי של 'עלה הכותרת'

  • גם בעבודה עצמאית של כל אחד על עלי הכותרת ישנם תהליכים של Divergence ו-Convergence. המכמורת והיציאה של ה-TT ול-EE מעלה מטפורות, מושגים ורעיונות חדשים (Divergence). ההכנה של מפת ההצגה של ראש הצוות מביאה שוב ל-Convergence .
  • זהו תהליך של Convergence תוך כדי פיתול, כשהשאלה שעלה הכותרת שואל את עצמו היא "מה היא התרומה האבדוקטיבית לצוות העובד על הרעיון".

הפעולה הקשה עכשיו היא לחזור ל-Convergence ובו בזמן לעשות דבר אחר. השאלה הייתה עד עתה הייתה מה הדרקטיבה שלי, הפרט, לעומת הרעיון של הדרדקטיבה של הצוות. זהו תהליך של פיתול חשבתי שבו מסיטים את המבט חזרה לצוות.

יש לפתוח מפה חדשה. במרכזה תהיה המפה הראשונה שממנה התחלנו. מתבוננים בה ועל החומרים שלנו ואז שואלים איך החומרים שלי יכולים לעשות אבדוקציה למפת המכמורת הראשונה.

לאחר העבודה חוזרים חזרה לתמונת המכמורת המקורית ומנסים לראות את כל המפה בהשוואה ל"שכונות" האחרות של תחילת העבודה.

הפיתול הוא סוג של מצפן להמשך העבודה ודרכו ניתן לנסות להבין את המפה הכללית.