Mind the gap

From Reut Wiki

העיקרון של התוכנה הוא מינימליזם לצד אילוץ – היא מכריחה אותנו לעשות דברים באופן מאוד מסויים. יש נטייה לתהליכים בראות להמשך לנצח עד שעוברים לשלב ההשפעה, את הבלבול הזה אני רוצה להתחיל ולפרק היום, למרות שזה ידרוש כמה וכמה חומרים של רענונים מתודולוגיים.

הממשק

תפריט עליון

 • אייקונים: מפה חדשה; פתח מפה; שמור מפה; הדפס (לא עובד...); מחק תיבה; הוסף מושג והוסף מונח.

תפריטים נפתחים

 • file
  • print – לוחצים על ה-print שבתוך תפריט file. ואז מסמנים מה שרוצים שידפיס ומדפיסים.
 • edit
  • Undo/Redo – ניתן לעשות עד אינסוף לכאורה. גם ctrl-z/y עובדים.
 • concepts:
  • mind new gaps - הכנסת סנסורינג שנאסף במהלך העבודה על האקספלורר כמו שיתואר להלן.
  • d-space text – מחסנית של כל הטקסטים של מרחבי ההתלבטות. מופיע שם התאריך, ושמות המושגים המתנצחים.
 • metaphore bank: - ניתן להוסיף כמה צורות מוגבלות, אבל לא קווים בשל קונספט ה-אקוסיסטם המושגי – המטרה שלו היא למנוע היררכיות או לינאריות שתגביל את החשיבה.
  • image הוספת תמונה מתוך המחשב.
  • צורות שונות - לא ניתן להגדיל או לסובב מסיבות מתודולוגיות (עלומות).

הדיקרטיבה

 • שינוי הדירקטיבה – למעלה מימין יש חץ שלחיצה עליו תגלול את הדף הכחול של טקסט הדיקטיבה שכותרתו תמיד נמצאת בראש המפה.
 • מרחב הגמגום – בשוליים התחתונות ניתן לפתוח חץ שפותח תיבות טיוטא, החץ מאפשר פתיחה חלקית, וסגירה (שלא מוחקת). מאפשר מקום לגמגום אישי, לדיון צוותי וכו'.

המשגה

 • 'הכנסת תיבות - ניתן ללחוץ על חלוק הנחל שבתפריט ולמשוך אותם.
 • המשגה מטקסט - כדי להפוך טקסט בתיבה או בדף הגמגום למושג או מונח, על ידי לחיצה על ctrl-g (למושג) או ctrl-o (למונח).
 • המשגה מתוך האינטרנט - ניתן להמשיג גם מתוך אקספלורר: לסמן טקסט, כפתור ימני>mind this gap. לאחר מכן, כל ההמשגות ימצאו בתוך תפריט קונספט>mind new gaps.
 • שכונה – כדי לעשות אשכול, שכונה, אנחנו מסמנים כמה תיבות, ואז לוחצים על מקש ימני>cluster.
 • לינקים – ניתן לעשות לינקים לתיבות על ידי לחיצה על מקש ימני>update link.
 • ייצוא למסמך - ניתן לגרור חלוק אחד או מספר חלוקים לתוך word ואז הוא מתמלל את החלוק ותוכנו לתוך המסמך.
 • דגלים – ניתן לסמן מושגים בדגלים על ידי לחיצה על מקש ימני>flag, בפנים יש אפשרות למטריה (למושג מטריה; פנס ואחרים).
מטה ההכשרה צריך לכתוב מה המשמעויות של הדגלים הללו. 

תנועה במפה

 • תנועה במרחב – לחיצה (אחת) על מקש הרווח מאפשרת לגרור את המפה כדי לנוע בה בקלות, לחיצה נוספת משחררת את המב .
 • זום – כניסה פנימה והחוצה נעשית בעזרת הגלגלת.

מרחבי התבלטות

 • יצירת מרחב התלבטות – אנחנו צריכים לעמת שתי תיבות. לשם כך, אני בוחר תיבה מסויימת, לוחץ על לחצן ימני>לוחץ על clash ואז מזיז את התיבה אל התיבה איתה אני מעוניין להתעמת. מרחב ההתלבטות שיפתח בין שתי התיבות ולמעלה הדירטיבה. הדיון בטריאדה שנפתחת ממושטר ולא נותן לגלוש מחוץ להקשר. מרחב ההתבלטות הוא גמגום, טיוטא, ולכן אין צורך לערוך אותו.

מתודולוגיה

התוכנה מאפשרת מספר יתרונות מתודלוגיים:

 • עבודה בהקשר – הכל קורה לאור הכותרת של המפה, שהיא ענן הדירקטיבה. אנחנו צריכים לתת דין וחשבון לדירקטיבה.

הבניית אקוסיסטם מושגי

 • קיימת הבחנה גראפית בין מושגים ומונחים.
 • אפשרות ה-cluster – מאפשר מרכז מושגי ופריפריה.
 • זום – מאפשר למקד את הדיון, ומתקשר לאקוסיסטם, והגבולות המלאכותיים שלו, לפי גבולות המערכת או המערכה.

משמעת מתודולוגית

 • חיבור מהיר בין התבדרות וכינוס - בכל שלב של תהליך פיתוח הידע יש לנו חובה להתבדר ולהתכנס. ממד ההצלחה לכינוס הוא תנועת הענן.
 • מרחבי התלבטות בהקשר העבודה
 • חוסר סובלנות לעושר מושגי מופרז - הצורה של חלוקי הנחל, מול התיבה של הריפריימר איננה מאפשר לשים מיליון דברים אחד על השני. ה-MTG – לא מאפשר דבר כזה אין מפת כינוס עם 300 תיבות. כל הזמן צריך לשאול איפה הענן. לא מאפשרים מספר מפות שונות – יש לזה בעיות ויש חסרונות – "זו המפה".

התקנה

קובץ ה-setup נמצא ב: M:\GENERAL\mind the gap. ללחוץ ולאשר את שאלותיו.