תרגולים מתודולוגיים

From Reut Wiki

תרגולים קצרים

להלן רשימת התרגולים המתודולוגיים שערכנו במהלך ההכשרה:

 1. העולם הסבוך שלי - כל אחד השליך על המפה המשגה של עצמו. המטרה - לפרש מחדש את המושגים שנלמדו ונראים כרלוונטיים לך ולהוסיף עליהם מושגים משלך - (לבצע התמרה מס' 1 ו-2. לשם כך נגרור 'חילוקי נחל' ונכתוב בהם את המחשבות על משמעות המושג והקשריו. אם יש צורך אפשר גם לפתוח את 'תיבת ההרהורים' ולכתוב את מחשבותיך עוד לפני ההמשגה.
 2. הזנב הארוך של המחאה החברתית - תרגיל מכמורת - לחשוב על 'פער רלוונטיות' ולהתחיל לבחון אותו. ע"י ניסוח דירקטיבה לבחינת פער רלוונטיות (בתיבת הדרקטיבה). להמשיג את השאלות העולות ממנה ולהכין 'מפת מכמורת'. רמת ההישג הנדרש – לחוות את ההתנסות של המשגת דרקטיבה. הכנת מפת מכמורת.
 3. שועליות במכון - בין 'המוצהר', 'היש 'ו'המתפרש' - המתודה - Expert Elicitation – לראיין את ותיקי ראות על כיצד הם תופסים ומממשים את השועליות הראותית שלהם, ומתוך מה שנלמד מהתנסות זו לחזור וליצור מפה מושגית על השועליות שלי.
 4. Thick precision - להסתכל על תמונת 'קדטים' והתנסות בחשיבה של Thick Precision על התמונה ומה שהיא מעלה ב- Mind שלנו. הסיפור המרכזי הוא לקשור סביב התמונה אסוציאציות רחוקות שונות.
 5. אפיסטם-טקנה-פרונסיס - המשתתפים התבקשו לעבוד על מפה שמציגה פער בין הטקנה והאפיסטם בתחום שיש להם מעורבות בו, ולחתור לחשיבה פרונטית באותו תחום. כלומר - לבחור נושא אישי מוכר היטב תיאורטית ופרקטית (התנסות). לאתר את 'פער הרלוונטיות' שלו ופנה שמאלה במעגל על מנת לנסח אפיסטם חדש.

תרגיל מסכם

מטרות:

 • להתנסות בתהליך העבודה השילובי של צוות שועלים במכון
 • להתנסות בהפעלת כישורי החשיבה השועליים שלמדנו במהלך הקורס בהקשר מערכתי כולל.
 • להתנסות במערך של יחסי החשיבה-פעולה בין ראש הצוות ו'השועלים'. איך הצוות מנהל שיח אבדוקטיבי.
 • לחשוף באמצעות תהליך כזה פער רלוונטיות בסיסי ולפתח מפה תפיסתית חדשה לגביו.


שלבי התרגיל

 • ראש הצוות יוצר את דירקטיבה ומעביר אותה לחברי הצוות. בדיון הזה באחריות הצוות להעלות השגות על הדירקטיבה.
 • המשגה - את טקסט הדיון הקודם אנחנו ממשיגים ומפזרים את המושגים, ומסתכלים מה עלה, ויכול להיות שכדאי לעשות עוד סבב רפריימינג על הדירקטיבה.
 • בעקבות הדיון, ראש הצוות מתכנס ומביא דירקטיבה מחודשת.
 • חברי הצוות עושי התמרה לדירקטבה ותוך כדי כך מסייעים לחדד אותה.
 • ראש הצוות חוזר עם דירקטיבה יותר שלמה, ועם משימות לחברי הצוות. כל עלה כותרת הוא משימה אישית בפוקוס של הקבוצה כולה.
 • יצירת מכמורת אישית
 • איסוף ידע: מטקסטים, ממומחים. והתמרה של המושגים ללמפה של עלה הכותרת.
 • זיקוק של התרומה היחודית והמחחדשת לצוות כולו והצגה שלה. על גבי ההצגה הזו מתנהל דיון שמטרתו להעשיר את מרכז הפרח.

שתי אפשרויות -

 1. דרך תהליך של בירור המתחים המושגיים במפת הפרח באמצעות עבודה במרחבי התלבטות, עולה הרעיון המארגן של התפישה החדשה.
 2. ההבקעה לא מתרחשת בסבב הראשון ונעשה סבב שני.

תוצאות העבודה

 • תפיסה חדשה של הבעיה הנובעת מממדים והקשים בלתי צפויים שנותנת מענה לפער רלוונטיות שזוהו על ידי הצוות.
 • ממפת מרכז הפרח יוצרים מפה תפישתית של התפישה החדשה שהיא עשירה ומעמיקה לגבי משמעות התפיסה החדשה והמשמעויות האסטרטגיות, לעתים גם האופרטיביות הנובעות ממנה.

במציאות, בשלב זה אנחנו נמצא לשאלות חקר, שהם המעבר מהקשר הגילוי להקשר הצידוק. אנחנו דוחים את השאלות הללו מאחר והן מגבילות את הגילוי.

לאילו מטרות משמשת המפה?

 • הפקת ניירות עמדה
 • מפגשי שיח עם מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל.
 • שיח אבדוקטיבי עם צוותים ואחרים רלוונטיים במכון ומחוצה לו.
 • המשך פיתוח תפישות, ידע, ומסגור מחדש. לקראת תהליך של ניהול הבעיה.

דגשים

 • לשמור מפות שונות כדי לבחון בדיעבד איפה התרחשו פריצות דרך ושינויים.
 • תרגיל מנוהל, אבל יהיה ניסיון שהמשתתפים ינהלו אותו עד כמה שניתן.