תכני הכשרת ההקמה

From Reut Wiki

שפה משותפת

נקודות השקה

הרציונאל - השפעה תיווצר תוך שיתוף פעולה בין איש פיתוח לאיש הטמעה.

מחוללי מרכז פרח של הטמעה

  • כדי לחולל השפעה חייבים לחבור (איש הפיתוח וההטמעה) בכל הקשר ייחודי ולחולל מעין מרכז פרח שעלי הכותרת שלו הם בעלי עניין חיצוניים. אלו מציגים כל אחד את עמדתו ביחס למערכת המושגים החדשה והמשותפת שהם רוצים לקדם.
  • פיתוח משותף של מערכות מושגים מפרשות - מתודולוגיה לבירור דירקטיבה בשטח.

חלוקת תפקידים

תפקידי איש הפיתוח

תפקידי איש ההטמעה

ראה עוד