תורת המערכות

From Reut Wiki

רקע

תורת המערכות מגיעה מהעולם של המתמטיקה ומדעי המוח, בהקשרים של מערכות מרובות אלמנטים, ולראות כיצד אלו מתקשרים אלו עם אלו, ואילו סדרים ואי-סדרים נוצרים שם. לרעיון הזה נעשו התמרות רבות - לביולוגיה, למדעי המוח, וגם למדעי החברה - בעיקר מנהל עסקים, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. בעברית יש משחק מעניין בין מערכה ומערכת.


רמת ההתבוננות

מתחיל מהתמונה של ה-in בספר גדל-אשר-בך (עותק לא כל כך מוצלח) היו שלוש אפשרויות לקרוא - ברמה הגדולה - in, האותיות שלה מורכבות מהוליזם ומרדוקציוניזם, ואותיותיהן מורכבות בעצמן מן המילה "in". כל התשובות נכונות, וכולן אינן נכונות, השאלה היא נקודת ההתבוננות במערכת. יש למערכת כל מיני מרכיבים ויש כאן החלטה של האדם - באיזה רמה אנו מתבוננים. אבל בשביל להכיר את המערכת צריך להבין את המרכיבים שלה ואת ההקשר הכולל. אחר כך, אפשר לקחת את הציור ולהחליט מהו הפריים שאני שם עליו.


לקריאה נוספת