שינוי בסיסי

From Reut Wiki

הגדרה כללית

שינוי ההופך את תבניות החשיבה קבועות, הארגון והפעולה של שחקן לבלתי רלוונטיים. הוא נגרם כתוצאה מעיצוב מחדש של מרחב הפעולה/תחרות במימד חדש. השינוים הקטנים שמתחרשים לפני כל אסון גדול הם השינוים הביססיים.

דוגמאות לשינויים בסיסיים

מלחמת יום הכיפורים:

רצונן של מצרים וסוריה להשיב את כבודן שנפגע עקב כשלונן במלחמת ששת הימים ואת השטחים שאבדו להן במלחמות קודמות היווה שינוי בסיסי שגרם להן לצאת למלחמה מול ישראל.

עליית דאעש:

בעקבות הנסיון של האמריקאים להחיל משטרים דמוקרטים על יד פירוק של חלקים מהמזרח התיכון נוצר וואקום שגרם להיווצרות דאעש ולארגוני טרור איסלאמיסטים אחרים.

ערנות לזיהוי מוקדם של שינויים בסיסיים

ניתן למנוע שינויים בסיסים על ידי מתן התרעה

הערות כלליות: נושא ההפתעה הבסיסית vs מצבית חורג מהנושא

לעבות ולחדד את ההגדרה