שועליות

From Reut Wiki

שועליות היא מערך תכונות המאפיינים טיפוס מסוג מסוים הנמצא בניגודיות משלימה לקיפודיות.

את המושגים טבע במקור ישעיהו ברלין בהקשר לחקר הספרות, בהינתן טיפוס היודע מעט דברים על תופעות רבות (שועל), כטולסטוי לדוגמה, אל מול מי שיודע הרבה על תופעה יחידה (קיפוד), כגוגול למשל.

השועל, כשמו כן הוא, נע במשעולים. מתגנב אל טרפו ומשתמש בערמומיות על מנת להשיג את מטרותיו. השועל אינו מעוניין בשורשי הצייד ותרבותו אלא בבשר הצייד כמקור לאנרגיה על מנת להמשיך הלאה. הקיפוד, כשמו כן הוא, מקפיד על כל דבר, מעוניין להגיע אל שורש העניין וזאת באמצעות ההקפדה.

ההבדל בין שועל לקיפוד בא לידי ביטוי באופן בולט מול רגעי סכנה כאשר אלומת אור הציידים מכוונת עליהם. הקיפוד נעמד במקומו בעוד השועל מחפש לצאת מהאלומה אל כיוון אחר.

בהשאלה, ניתן להתייחס לטיפוס הקיפודי כמומחה הנאחז בקרני המזבח של הידע הדיספלינרי שלו גם אל מול הפתעה בסיסית. בעוד השועל מזהה את המצב מהר יותר ופועל באופן יעיל יותר על מנת להשיג את מטרתו.

ישנה טענה כי בעולם סבוך ישנה חשיבות לתכונות השועליות על מנת לפעול בצורה אפקטיבית. כבר לא ניתן להסתפק במומחיות בתחום תוכן יחיד.

בהקשר של המכון, בשועליות הכוונה היא ליכולת לנוע בין התופעות, בין תחומי התוכן השונים, בין המשעולים או בניסוח של תורת המערכות: היכולת לנוע בין גבולות המערכה לגבולות המערכת.