רמת הפשטה

From Reut Wiki

רמת הפשטה היא מידת המרחק והדיוק שבין המסמן למסומן ביחס ליכולת התיאור של תופעה במובנה ההוליסטי. רמת הפשטה נמוכה מניחה פער קטן בין המסמן למסומן. מידת הדיוק של התיאור גבוהה, אך היכולת לקשר בין התופעה לתופעה אחרת מועטה אל אם כן הדמיון בין התופעות כמעט זהה. רמת הפשטה גבוהה מניחה פער גדול בין המסמן למסומן ומידת הדיוק שלה של כלל התופעה פחותה יותר. מאידך, בשל כך ניתן לקשר בין התופעה המתוארת לתופעות אחרות עם דמיון מועט באופן יחסי.

את המרחק בין המסמן למסומן ניתן לייצר או על יד הרחבת מיקוד העדשה כך שרכיבה על אופניים למשל כבר אינה רק רכיבה אלא צורת התקשרות בין שתי נקודות במרחב, או על ידי קירוב מיקוד העדשה קרוב כך כך לשורשה הגנרי, כך שרכיבה על אופניים כבר אינה רכיבה אלא תנועה טהורה לעצמה.

במכון מתואר המדרג הבא: התופעה - מונח - מושג.

לקריאה נוספת

מהי פילוסופיה, 1991, ז'יל דלז ופליקס גואטרי, הוצאת רסלינג.