קיצורי מקלדת

From Reut Wiki

השימוש בקיצורי המקלדת הנו אקט טכני שיש לו משמעויות תפיסתיות. המכון רואה בקיצורי המקלדת כלי המשפר את ההתנהלות הארגונית.

תיאוריה

קיצורי המקלדת משמשים לשתי מטרות:

  1. קיצור זמן העבודה והשקעת הזמן במהות התוכנית ולא בהליכים טכניים.
  2. שידור מסר לקובעי מדיניות ולמומחים כי המקצוענות מתבטאת גם בהתנהלות.

מעשה

פקודות כלליות:

פקודה משמעות
Start (או סמל Win) פתיחת תפריט כללי
Start + E תפריט My Computer ומשם ל M
Start + L נעילת מחשב
Start + D חזרה לדסקטופ
Start + M הקטנת כל החלונות הפתוחים
Start + F פותח את Search
Alt + Tab דפדוף בין יישומים פעילים
Alt + F4 סגור מסמך/יישום
≡ (בין Ctrl ל A) פעולות של הלחצן הימני בעכבר

עבודה בתוך Word:

פקודות Alt:

עקרון מנחה: ה-Alt והאותיות שתחתן קווים מאפשרים לפתוח את יישומי ה Word, השארת ה Alt לחוץ פותחת את תת הפקודות.

  • למשל: Alt + O יפתח את ה-Format, משם Alt + P יפתח את Paragraph.
  • דוגמא נוספת: Alt + F פותח את תפריט ה File, השארת ה Alt לחוץ ולחיצה על P יפתחו את חלון ה Print.


פקודה משמעות
Alt + F פתיחת File
Alt + E פתיחת Edit
Alt + V פתיחת View
Alt + I פתיחת Insert
Alt + O פתיחת Format
Alt + T פתיחת Tools
Alt + A פתיחת Table
Alt + W פתיחת Window

פקודות Ctrl:

פקודה משמעות
Ctrl + C העתק
Ctrl + V הדבק
Ctrl + X גזור
Ctrl + P הדפס
Ctrl + S שמור
Ctrl + A בחר הכל
Ctrl + B כתב מודגש
Ctrl + U קו תחתי
Ctrl + I כתב נטוי
Ctrl + Z ביטול הפעולה האחרונה
Ctrl + Y חזרה על הפעולה האחרונה
Ctrl + – יצירת מקף קשיח
Ctrl + D תפריט Font
Ctrl + P תפריט Print
Ctrl + N יצירת מסמך חדש
Ctrl + O פתיחת מסמך קיים (Open)
Ctrl + W סגירת מסמך
Ctrl + F חפש
Ctrl + G חפש והחלף
Ctrl + Q יישר לימין
Ctrl + L יישר לשמאל
Ctrl + J יישר לצדדים
Ctrl + E מרכז
Ctrl + K צור קישור
Ctrl + = יצירת כתב קטן תחתי
Ctrl + Delete מחיקת מילה אחת קדימה
Ctrl + Page Up דילוג דף למעלה
Ctrl + Page Down דילוג דף למטה
Ctrl + Home מעבר אל תחילת מסמך
Ctrl + End מעבר אל סוף המסמך
Ctrl + Up Arrow הזזת נקודת הכניסה לתחילת פיסקה קודמת
Ctrl + Down Arrow הזזת נקודת הכניסה לתחילת פיסקה הבאה
Ctrl + Left Arrow הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה
Ctrl + Right Arrow הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת


פקודות Ctrl + Shift:

פקודה משמעות
Ctrl + Shift + F החלפת הגופן (Font)
Ctrl + Shift + P שינוי גודל הגופן
Ctrl + Shift + S שינוי סגנון (Style)
Ctrl + Shift + L הוספת בולטים
Ctrl + Shift + E עקוב אחר שינויים
Ctrl + Shift + > הגדלת הגופן
Ctrl + Shift + < הקטנת הגופן
Ctrl + Shift + W סימון מלים בקו תחתון אך לא הרווחים
Ctrl + Shift + D סימון טקסט בקו תחתון כפול
Ctrl + Shift מימין לשמאל (מנוגדים)
Ctrl + Shift + + יצירת כתב קטן עילי
Ctrl + Shift + Arrows השחרת מלים ופסקאות שלמות

פקודות Alt + Ctrl:

פקודה משמעות
Alt + Ctrl + S פיצול חלון מסמך
Alt + Ctrl + S הסרת פיצול חלון מסמך
Alt + Ctrl + F הערות שוליים