קטגוריה

BDS

From Reut Wiki

קטגוריה זו תעסוק בקמפיין החרמות, משיכת ההשקעות והסנקציות (BDS) המהווה את אחת השיטות בהן מקודם קמפיין הדה-לגיטימציה.

This category currently contains no pages or media.