קטגוריה

חוסר הרלוונטיות המוסדית

From Reut Wiki

דף זה יתאר את פער הרלוונטיות של הקהילות בישראל, כאשר מוסדות הקהילה נתפסים כבסיס הקהילה ואין תחליף לקיומם אולם מכלול תופעות מייצרות מצג שונה.

This category currently contains no pages or media.