קטגוריה

זירות של דה-לגיטימציה

From Reut Wiki

הקטגוריה תכלול את הזירות בהן הדה-לגיטימציה מוצאת את ביטויה.

בהן:

- קמפוסים

- כנסיות

- איגודי עובדים

- חברות בינ"ל ורב-לאומיות

- תרבות

- ספורט

- איגודים אקדמאיים

This category currently contains no pages or media.