קטגוריה

המרחב הקהילתית לא נהנה מיתרונות של טכנולוגיה וחדשנות

From Reut Wiki

דף זה יתאר פן נוסף של פער הרלוונטיות של הקהילות בישראל. בעוד השוק הפרטי, ובעקבותיו לאט לאט גם השוק הציבורי, נהנים מיתרונות הטכנולוגיה והחדשנות, נותר המרחב הקהילתי בישראל מאחור.

This category currently contains no pages or media.