קטגוריה

הכללה

From Reut Wiki

מושג ההכללה מתייחס לגישה לפיה צמיחה כלכלית צריכה להגיע לכל חלקי האוכלוסיה. על האוכלוסיה להשתתף, ליהנות ולתרום להגדלת העוגה.

This category currently contains no pages or media.