קטגוריה

אבטלת צעירים (האקתון SC)

From Reut Wiki

דף זה יתאר את המיזם שעסק בנושא של אבטלת צעירים בשכונת יוספטל, במהלך האקתון קהילות חכמות.

This category currently contains no pages or media.