פער הרלוונטיות

From Reut Wiki

קובץ:מצגת מתודולוגיית פיתוח ידע.pptx קובץ:Praxis - English.pptx

כללי

פער הרלוונטיות הוא מושג המתאר מצב שנוצר בארגונים או במערכות כאשר מתקיימת אי הלימה עמוקה בין האופן שבו הם מתארים ותופסים את המציאות לבין המציאות עצמה.

העולם משתנה כל הזמן – וגם היחס שלנו אל העולם משתנה –גם במימד הרגשי וגם במימד המושגי.

אולם יש פער בין יכולת ההשתנות שלנו המוגבלת כנראה ביולוגית, לבין קצב השינוי ההולך וגדל של המציאות. לכן, הילכדות של ארגונים ומערכות בפער רלוונטיות איננה תופעה יחידנית ו/או נקודתית. טענתו של ד"ר צבי לניר היא שניתן לשרטט כרוניקה (כמעט) קבועה להיווצרות פערי רלוונטיות.

פרופ' אורי אלון קובע קביעה המזכירה את גישתו של צבי לניר למציאות, בהתייחסותו למושג הענן התפיסתי במחקרו על האימפרוביזציה ועל האדם.

הכרוניקה של פער הרלוונטיות

צבי לניר מבחין בארבעה שלבים מרכזיים בכרונולוגיה של פער הרלוונטיות:

3.png
  1. קוהרנטיות- ארגון פועל בהתאם למציאות הזמן והתגובות והיוזמות שלו מותאמות למצב. במציאות זו, ייתכנו הפתעות מצביות, הפתעות לגבי המקום, הזמן, העוצמה, הטכנולוגיה ו\או שיטת הפעולה. הן נובעות מפערי מידע.
  2. אינקובציה- המציאות מתחילה להשתנות ומרחב הפעולה מתעצב מחדש, בתחילה באופן מדורג, אך המערכת ממשיכה לבחון אותו באותו דפוס חשיבה שכבר לא רלוונטי. כך נוצר שינוי בסיסי. חוסר עירנות לשינוי שובר מבנה כזה גורם לנו להילכד בהפתעה בסיסית. הפתעה החושפת מערכת תפיסתית ותפעולית בלתי רלוונטית להתמודדות עם הסביבה החדשה. כך נוצרים אירועי קיצון שעלולים להביא לקריסת המערכת.
  3. התמודדות מצבית והכחשה- ההפתעה מייצרת עיגון- נסיון להישאר עם המוכר, ולהתכחש לעובדת השתנות המציאות ולצורך בשינוי בתפיסה תחת מנגנונים שונים של הימנעות מעבודה, האשמה והתמודדות מצבית- פתרונות נקודתיים וטכניים שמטרתם ניסיון לעדכן את שאינו מתאים יותר, אך הם בבחינת עוד מאותו דבר.
  4. ניסיון לסגירת הפער ולמידה בסיסית- ההכרה בפער, דבר המאפשר הליך איטי של למידה שמשיב לבסוף את הרלוונטיות של המערכת.

ההתמודדות

4.png
כבר בשלב השני, בעת האינקובציה, ניתן להבחין בשינויים בסיסיים ובא-סימטריה תפיסתית באמצעות התרעה בסיסית על קיומו של הפער:
  1. הצבעה על פער רלוונטיות, על הסכנות הטמונות בו ועל תוספת הערך שניתן להשיג אם יבוצע Reframing (מסגור מחדש) של התפיסה הנוכחית.
  2. מושגים והצעות עקרוניות כיצד ניתן להתמודד עם הבעיה בהתאם לתפיסה החדשה המוצעת.

פער רלוונטיות הוא חלק מהמציאות, כך שבכל רגע ייתכן שיישתנה מצבו של פער הרלוונטיות ביחס לשינויים שוברי המבנה שמתרחשים.