עבודה הסתגלותית

From Reut Wiki

עבודה הסתגלותית, כפי שהיא מופיעה במקורות המנהיגות ההסתגלותית, היא מכלול הפעולות הנדרשות לסגירת פערים בין הערכים הקיימים למציאות המשתנה.

רקע

  • עבודה הסתגלותית – מהותה שינוי במרקם הערכים והאמונות ואימוץ נורמות התנהגות חדשות.
  • היא מפתחת פתרונות לאתגרים הסתגלותיים להם אין מענה ממסדי, ואין מומחיות או נהלים קבועים לפתרונם.
  • כיון שעבודה הסתגלותית כרוכה בשינוי ערכים, סדרי עדיפויות ותבניות התנהלות, היא מעוררת חשש, מתח והתנגדות. כתוצאה מכך, יש נטייה להימנעות ממנה (Work avoidance). בין הדרכים להימנעות מעבודה ניתן למנות: הגדרת הבעיה במונחים טכניים, האשמת בעלי הסמכות, מציאת שעיר לעזאזל, הכחשת הבעיה ועוד.

השליחות של המכון כוללת בין השאר הנעת עבודה הסתגלותית בקרב קהילת המנהיגות, הסמכות וההשפעה.

לקריאה נוספת