נקודות הקצה

From Reut Wiki

נקודות קצה (end points) הן יחידות של הרשת, שככלל, אינן נושאות באחריות נוספת כלפי יחידות אחרות של הרשת וברוב המקרים אין להן קישורים רבים בה.

למשל, נקודות קצה ברשת חוסן אזרחית הם בעיקר משקי בית, עסקים או ארגונים – שעומדות בדרישות הסף של המוכנות כפי שהוגדרו על-ידי המדינה. לפיכך, יחידות אלה לא אמורות להוות נטל על מערך העורף או על יחידות אחרות של רשת החוסן עם פרוץ המשבר. לעומת זאת, מי שלא עומד בדרישות הסף של המוכנות לא נחשב ל'נקודת קצה' ואינו חלק מרשת החוסן, משום שהוא צפוי להיות לנטל על שכניו ועל מערך העורף. דוגמה נוספת לכך ברשת חוסן אזרחית הם אזרחים-מתנדבים (civilians-volunteers) שהם יחידות של הרשת ש: (1) עומדות בדרישות הסף של המוכנות, כפי שהוגדרו על-ידי המדינה. (2) בעלות הכשרה ויכולות בסיסיות לסייע לאנשים נוספים בסביבתן כגון בעזרה ראשונה, בניהול צמתים פקוקים, בכיבוי אש או בחילוץ נפגעים. (3) או ונוטלות אחריות לסביבתן הקרובה, לשכניה לן בניין או לרחוב שבו הן גרות וכיוצא בזה. לדוגמה, צוותי החוסן והחירום היישוביים והשכונתיים שמורכבים מאזרחים-מתנדבים. בהקשר זה, יש להדגיש את ההבדל בין אזרחים- מתנדבים לבין מגיבים- ראשונים (first responders) שהם לרוב עובדי מדינה שמחויבים מכוח תפקידם במערך העורף לסייע לאוכלוסייה במצבי משבר והם הוכשרו, אומנו וצוידו לשם כך.