ניגודיות משלימה

From Reut Wiki

ניגודיות משלימה היא יחידת היסוד של מערכת סבוכה. זו גישה שהיא מעבר לדיכוטומיה ולדיאלקטיקה, בהנחת עבודה שמתארת את המציאות כבלתי ניתנת לחלוקה.

הניגודיות המשלימה נוצרת כאשר שני מושגים שלכאורה סותרים האחד את השני יוצרים משמעות חדשה. בעולם דיאלקטי המושגים אכן שוללים האחד את השני. בעולם סבוך המושגים משלימים האחד את השני. נהוג להביא כדוגמה את המושגים יין ויאנג מהחשיבה המזרחית.