מצב סיום פיתוח ידע

From Reut Wiki

מתי מגיעים לסיום שלב פיתוח הידע? כאשר הגדרת הבעיה השתנתה, אבל אנחנו נמצאים במציאות שהיא עדיין עמומה. התוצאה – תפיסה חדשה של הבעיה הנובעת מממדים והקשרים בלתי צפויים שנותנת מנה לפערי רלוונטיות שזוהו על ידי הצוות. כלומר שנותנת להם תשובה אבדוקטיבית מפת מרכז הפרח מייצגת עתה מערך עשיר של תבונות ומשגים המשקפים תפסה מערכתית, רב ממדית מפרשת חדשה של הבעיה ורעיונות לכיוונים חדשים להתמודדות עמה. חומרים אלו אמורים להיות מיוצגים על גבי מפה מושגית.