מערכת סבוכה

From Reut Wiki

טיפולוגיה מתוך מגוון מערכות בתוך תורת המערכות.

יש המכנים מערכת זו כמערכת מורכבת.

המערכת מאופיינת ככזו שקשה בזמן אמת לזהות בה קשר ישיר בין סיבה לתוצאה.