מישוב

From Reut Wiki

מישוב במערכת סבוכה מנגנוני מישוב קלאסיים מתייחסים למערכת פשוטה - יש ממשב ויש ממושב, והשאלות ידועות וסגורות. במערכת סבוכה הסוגיה היא הוליסטית וכולנו שותפים בה. בשל כך מנגנוני המישוב משתנים.

תהליך

  • כל אחד רושם את שמו בראש הדף, וכל אחד ממשב - לא אדם, אלא מושא ארגוני. ה-basecamp בהקשר שלנו.
  • תצטרכו לבחור תופעה מסוימת שעליה תרצו לדון - תופעה שהיתה הצלחה גדולה, ותופעה אחרת שמנקודת מבטכם משהו התפספס, ואילו היה מתנהל בצורה שונה אפשר היה להפיק יותר. אלו לא נקודות לשימור/שיפור, אלא אחריות הוליסטית משותפת, ומה ניתן היה להיעשות אחרת כדי להגיע למימוש מלא.
  • אם כותבים ניצן כדאי לכתוב גם הצעות כיצד ניתן היה לפעול אחרת.
  • פירוט היה יכול לנבוע - לייצר שפה משותפת