מיוחד

Tracking categories

This page lists tracking categories which are automatically populated by the MediaWiki software. Their names can be changed by altering the relevant system messages in the מדיה ויקי namespace.

Tracking category Message name Category inclusion criteria
דפים המופיעים במנועי חיפושindex-categoryThe page has a __INDEX__ on it (and is in a namespace where that flag is allowed), and hence is indexed by robots where it normally wouldn't be.
דפים המוסתרים ממנועי חיפושnoindex-categoryThe page is not indexed by robots because it has the magic word __NOINDEX__ on it and is in a namespace where that flag is allowed.
דפים שמשתמשים בפרמטרים כפולים בקריאות לתבניותduplicate-args-categoryThe page contains template calls that use duplicates of arguments, such as {{foo|bar=1|bar=2}} or {{foo|bar|1=baz}}.
דפים עם יותר מדי קריאות למשתנים הגוזלים משאביםexpensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
דפים שבהם הושמטו פרמטרים של תבניותpost-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
דפים שבהם ההכללה גדולה מדיpost-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
קטגוריות מוסתרותhidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
דפים עם קישורים שבורים לקבציםbroken-file-categoryThe page contains a broken file link (a link to embed a file when the file does not exist).
דפים שבהם מספר הצמתים גדול מדיnode-count-exceeded-categoryThe page exceeds the maximum node count.
דפים שבהם עומק ההרחבה גדול מדיexpansion-depth-exceeded-categoryThe page exceeds the maximum expansion depth.
דפים עם שגיאות בהערהcite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
דפים עם שגיאות בצביעת קודsyntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
קבצים בלי רישיון שתכנה יכולה לקרואcommonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
קבצים ללא תיאור שתכנה יכולה לקרואcommonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
קבצים ללא מידע על מחבר שתכנה יכולה לקרואcommonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
קבצים ללא מקור שתכנה יכולה לקרואcommonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.