מטפורה

From Reut Wiki

בתהליך ההמשגה נעשה שימוש רב במטפורות, בתהליך של מטפורה-תובנה-המשגה. המטפורה היא עירוב של כמה יסודות מושגיים קיימים שיוצרים הבנה חדשה, מכאן כוחן להיות 'מחלצות חשיבה'. עם זאת, מטפורות יכולות להיות גם בעייתיות. לכן:

  • לא מספיק לתת מטפורה - השאלה היא אלו תובנות אפשר להוציא מתוכה.
  • יש לשוב ולרתום אותן - אחרי שמתבררות המשממעויות , יש להמשיג אותן. בכך, אנחנו נותנים למטפורה משמעות חדשה.