מחשבה על החשיבה

From Reut Wiki

מחשבה על חשיבה הינה תנאי בסיסי ליכולת לשהות ולפעול במרחב העיצוב, השונה ממרחב התכנון או המרחב האופרטיבי.

מתודולוגיות רבות נוגעות בסוגית המחשבה על החשיבה, בהיבטים שונים:

  • במתודולגיית פרקסיס נתפסת המחשבה על החשיבה בתור הכלי המרכזי המאפשר לזהות את הנחות המוצא של האופרטור במערכת הקיימת, כאשר נבחן דפוס החשיבה - המיינדסט ומשמעויותיו.
  • במתודולוגיית [המנהיגות ההסתגלותית]] החשיבה על החשיבה מקבילה למושג המרפסת - Balcony המובחן מרחבת הריקודים בכך שהוא מחייב את הגורם המחויב לשינוי לצאת לרגע ממקצב ההתרחשויות ולקבל פרספקטיבה מערכתית ביחס לשחקנים השונים ולדינמיקה של רחבת הריקודים.
  • באומנות המערכה הכלי של חשיבה גנאולוגית הוא הכלי המרכזי שמאפשר לקברניט לבחון את התפיסות של היחידה אותה הוא מוביל על פני השנים, ולהבין בכך את החוקיות של המערכות הקיימות, והשפעות הפעולות שלו ושל יריביו על השתנות המערכה לאורך הזמן.