מושג

From Reut Wiki

מושג

מושג בצד מונח הם צמד של כלי ביטוי על מנת לתאר רמות הפשטה שונות. הללו מקיימים ביניהם יחסי גומלין ומזינים האחד את השני. נהוג להשתמש במושג ובמונח על מנת לאפיין חשיבה בסיסית וחשיבה מצבית בהתאמה.


להלן תיאורם:

 • מונח - משמעות קבועה, ממצה ומוציא, נטול הקשר, ניתן להגדרה
 • מושג - פתוח לפירושים ומשמעויות, מתייחס למושגים אחרים, תלוי הקשר, ניתן לתיאור בלבד.


פעולתם של מושגים בעולם

 • מושג יוצר מציאות
 • אין גבול קבוע לקטגוריה המושגית החדשה שהמין האנושי מסוגל לייצר בחשיבתו, על יחוס משמעויות חדשות והמצאת מילים חדשות.
 • ככל שעולמנו סבוך יותר, המוח נדרש ליותר מושגים על מנת להתמודד עם העולם.

ביחס למושגים ומונחים קיים שוני ביחס אליהם בין ארגון גדול לארגון קטן, בין צבא לסטרט אפ וכדומה.

יש מושגים שונים: מושג מטרייה (מושג שכל אחד יוכל להבין מה שהוא רוצה) פיגום(מושג שעדיין לא קיים ומשתמשים במה שיש)

המשגה

המשגה היא התהליך שבו אנו יוצרים מושגים חדשים. תהליך ההמשגה מאפשר להפוך את ההבנות הסמויות שלנו לגלויות, להעלות את מה שהבנו בקשר מסויים לרמת הפשטה המאפשרת לנו עתה לפרש באמצעותו גם הקשרים חדשים, ולהתחיל להפשיר את המערכת המושגית המפרשת שלנו ולשנותה. תהליך ההמשגה נובע מתוך חשיבה בסיסית ומערב לא פעם שימוש במטאפורות.

המושג יהיה מורכב על פי רוב משם עצם או פעולה ואחריהם תארים או לוואים. בני אדם יוצרים כל הזמן, ובאופן כמעט לא-מודע מושגים חדשים, אבל כאשר אנחנו מנסים להמשיג באופן מודע, יש להדרש לכמה שאלות בסיסיות:

 • האם המושג מייצג רעיון אבדוקטיבי חדש ומגרה לפירוש?
 • האם הוא מבטא בתוכו את יחודיות ההקשר?

בעיות נפוצות בהמשגה

 • מתן שם קטגורי שהוא רק ראש פרק
 • שם יפה ללא קשר לרעיון
 • שם המחלק את העולם על פי שחקנים ללא לומר דבר על טיבם
 • שם הכולל ו' החיבור
 • שם עם היגד קטגורי
 • שאלות סגורות
 • שם ארוך ומסורבל

דוגמאות להמשגה טובה

 • אוקיינוס כחול (מושג של עולם העסקים, מתוך הספר "אסטרטגיה של אוקיינוס כחול"). גם רעיונות יכולים להיות בתוך אוקיינוס אדום (מדם של כל מי שמתעסק), או כחול (במרחב הנקי).
 • ברבור שחור - מגרה לחשיבה, מעביר תחושה של מה זה.
 • תקופת הכספית (מתוך התרגיל על המהפכות בעולם האסלאמי).
 • מהפכה ל"לא מנהיג" - משחק קטן בשפה נותן את העומק.