כללי ויקי הכשרה

From Reut Wiki

השאיפה של ההכשרה היא לייצר מבנה ידע רווי ומקיף של הנלמד. על מנת שנצליח במשימה הזו נדרשות מאיתנו מספר מחויבויות שונות.

להימנע מערכים יתומים

1. הימנעות מערכים יתומים: כל דף שיוצרים נוצר עם לינק ועם לינק שמחבר חזרה לעולם.

מסכם לכל שיעור

המסכם יהיה על פי השם בויקי. גם אם המחשב עובר ידיים - המסכם אחראי.

המסכם הוא אחראי עריכה

העריכה לא תעשה לבד. הוא אחראי למצוא שותף לשיפוץ ערך ספציפי. עבודת עריכה תעשה בזמן שאינו מן היום ואינו מן הלילה.

עריכות משנה

המקור אינו התוצר הסופי. לא מלל. לחלץ את השפה ואת מבנה הידע. כמה שיותר קישוריות.

שוטר ויקי

להסתכל על כמות העריכות, בקרת איכות התוצרים, והדגשת המשימות שנדרשות.