ידוע שלא ידוע

From Reut Wiki

זהו ידע המושג מתוך פעולה, עוד בטרם יש לנו מודל או ידע אפיסטמי של מהותם. ניתן לסמן ידע סמוי זה כ- NKK (Not Known Known), כלומר ידע מתוך ההתנסות בפעולה, או ידע ש"אני לא יודע שאני יודע". אני לא יודע שאני יודע משהו שאני חש מתוך ההתנסות שלי ושעדיין אין לי מודל תפיסתי שמסביר לי את אותו ידע. דבר החדש שלומדים מההקשר, הוא הבנה או הבנות סמויות (Tacit Understanding) שניתן לרכוש מתוך ההתנסות שלו בפעולה או בחוויה, עוד לפני שיש לנו מודל תפיסתי על הדבר.

לדוגמא, ילדים לומדים כיצד לרכב על אופניים עוד לפני שהיש בידם מודל או ידע על חוק שיווי המשקל. למעשה את רוב התחושות וההבנות החדשות, בני האדם יכולים להשיג מתוך הפעולה, עוד בטרם יש בידם מודל או ידע אפיסטמי של מהותם.


עקרונית אנו נוהגים להבחין בין שלוש אפשרויות לגבי ידע - הידע כפי שאנו יודעים אותו (K – Known), הידע שאנו יודעים שהוא חסר לנו על פי הגיונו של הידע שיש לנו (KNK – Known Not Known), והידע שאיננו יודעים כלל שאיננו יודעים אותו (NKNK – Not Known Not Known)). את שלושתם ניתן להציג בתרשים עוגת הידע: