טרנספר

From Reut Wiki

טרנספר הוא השלב הבסיסי בתהליך פיתוח הידע. ניתן לאפיין שלושה סוגי טרנספר שונים ומובחנים העולים לכדי פיתוח ידע שלם, ועוד אחד נוסף המתרחש בתהליך ההשפעה. טרנספר, מסמן מעבר של שלב ממצב ידע קיים למצב ידע שונה, כלומר התמרה שלו.

מרכיביו הבסיסיים של הטרנספר

לכל טרנספר יש שני שלבים בסיסיים - האחד הוא דיאלוג בין שני מוקדי ידע והשני הוא המשגה של ידע חדש. תנאי נוסף, חיוני לתהליך אך לא הכרחי בהתמרה עצמה, הוא היצירה של הסכמה אודות המושגים החדשים, בתוך הצוות ועם גורמים נוספים. בכך מתקיים ההבדל בין תובנה להסכמה.

תהליך פיתוח הידע לאור הטרנספרים

ניתן להתייחס לטרנספר כמתודולוגיה מחייבת וניתן להתייחס לטרנספר כאבן דרך, כעוגן יציב בתוך התהליך הסוער של פיתוח הידע ובכך להתייחס לטרנספר כמתודולוגיה לינארית של ייצור ידע.

התהליך השלם של ייצור הידע כולל 3 שלבים. למעשה הטרנספר הוא המרחב שבין אופני ייצור הידע השונים. מרחב שבו קיימת שאיפה כי אכן יתרחש מעבר ממצב ידע למצב ידע. משום שהידע הוא בין נכון יותר להתייחס למעבר בין השלבים כנקודת ייחוס.

טרנספר 1 - היחס לדירקטיבה

נקודת המוצא לכל התהליך היא תופעה במציאות. המושג הראשון הוא ענן. אח"כ יש מונח. המוח עדיין נח, אבל לאחר הדירקטיבה, מתעוררים סימני שאלה, והמוח נפתח להמשגה.

טרנספר 2 - היחס לעננים אחרים

מונחים נוספים הופכים להיות למושגים, מתוך הפרספקטיבות האחרות.

טרנספר 3 - כינוס מתוך מרחבי התלבטות בין שדות תודעה שונים

מרחב התלבטות הוא תמיד טריאדה. אז נוצר ה"ברק" ונוצר מושג חדש שמשנה את כל מערכת ההמשגה.

ראה גם