טבלת מצבים - טכני והסתגלותי

From Reut Wiki

מצב

הגדרת הבעיה

הפתרון ויישומו

של מי האחריות?

סוג העבודה הנדרשת?

מצב 1

ברורה

ברור

הממסד

טכנית

מצב 2

ברורה

דורש למידה

הממסד והציבור/לקוח

טכנית והסתגלותית

מצב 3

דורשת למידה

דורש למידה

הציבור/לקוח יותר מהממסד

הסתגלותית