טבלת הכשרה מתקדמת

From Reut Wiki

חצי שנה שנה שנה וחצי יודע את התיאוריה של חבילת פרקסיס (הפתעה בסיסית / מצבית, רלוונטיות .. ר' רשימה בנפרד) §      מבין את המרכיב התיאורטי של חבילת פרקסיס. §      כנ"ל
יודע את ציר פיתוח הידע על שלביו (גילוי, כינוס, ארכיטקטורה, וכיו"ב) §      מבין את ציר פיתוח הידע על היישומים המתודולוגיים הנגזרים משלביו §      כנ"ל
יודע את מושגי היסוד של הקאנון הארגוני (פרדיגמה, סימנים חלשים, ... ר' רשימה בנפרד) §      מבין את מושגי היסוד ועושה בהם שימוש בהקשר ובנסיבות הנכונים §      כנ"ל
יודע את ספרות הקאנון של החצי הראשון של ההכשרה §      מבין את החצי הראשון; יודע את החצי השני §      מבין את הקאנון ומיישם אותו; תורם תרומה אישית ייחודית להעמקת הבנתו.
יודע את החזון, שליחות, אסטרטגיה, ערך מוסף ייחודי. מכיר את החוקה. §      מבין ויכול להרצות על החזון, שליחות, ערך מוסף ייחודי, ... של ראות §      כנ"ל
יודע את עקרונות הפעילות של האתר + RPN §      מבין ומיישם את העקרונות של האתר + RPN §      תורם תרומה ייחודית לפיתוח האתר + יודע להתנהל כ'אנליסט דור 3'
§יודע את תחומי המיקוד;  מכיר את הפרסומים של תחום המיקוד של הצוות שלו; צובר ידע רלבנטי לצוות §      יודע  את כל הפרסומים של תחום המיקוד שלו; עושה קישורים רלבנטיים; מתחיל לפתח תחום ידע ייחודי §      מפתח תחום ידע ייחודי שהוא תרומה לעבודת הצוות
§      אמ"ל §      יודע את עקרונות הארגוניים והניהוליים של הארגון (אוקיאנוס כחול, גלגל התנופה,... (ר' רשימה בנפרד) §      מבין ומיישם את העקרונות הארגוניים והניהוליים
§      אמ"ל §      יודע את תפיסת ההפעלה של האופרטור §      מבין ומיישם את תיאורית האופרטור בתפקידי הניהול
§      מיישם את נהלי העבודה הבסיסיים: עימוד, תרגום, מייל (ר' רשימה בנפרד) §      ישום מלא של נוהלי העבודה הבסיסיים §      כנ"ל
§      שולט ביישומים הטכניים (מכלול  הפונקציות בריפריימר, מקלדת, העלאה לאתר, כריית מידע) §      שליטה מלאה ביישומים הטכניים + שליטה מלאה ב- Powerpoint  והכנת מצגות ברמה גבוהה §      כנ"ל
§      שיפור מתמיד ברמת הכתיבה בעברית ובאנגלית §      כתיבה ברמה גבוהה מאוד בשפת אחת (עברית / אנגלית) ושיפור מתמיד בשפה השנייה §      מהימנות בכתיבה בשפה אחת לפחות 
§      ממלא תפקידו בתהליך פיתוח הידע (אישי, צוותי, מול מומחה / טקסט ... ר' רשימה בנפרד). מקבל דירקטיבה ועומד בה באיכות וזמן §      מסוגל למלא את כל קשת התפקידים בפיתוח הידע כולל הובלת דיונים §      מוביל תהליך פיתוח ידע צוותי מלא כר' צוות
§      תורם תרומה מהותית בדיונים מה'פוזיציה' עפ"י עובדות והיגיון מסדר ראשון. מתכונן לדיונים  §      מבצע ריפריימינג היטב בתהליכי פיתוח הידע §      כנ"ל
§      מתנהל כ'עלה כותרת' של 'מרכז פרח': מבין ומיישם את תהליכי התמרת ידע לפי תהליכי טרנספר 1,2,3 §      מסוגל לתת דירקטיבה לתהליכי התמרה 1,2,3 §      כנ"ל
§      מעלה תכנים לאתר ואורג אותם נכון §      מסוגל לנהל תחום ידע באתר כמקור ראשוני; מנהל קשרים ב- RPN §      תורם לפיתוח תפיסת האתר;מסוגל לפעול כאנאליסט דור 3
§      מפתח 'שכונות מחקר' בפלקסוס הצוותי §      בונה מפות מערכתיות מבוססות פיתוח ידע ומציגן באופן ברור זורם ומובנה §      כנ"ל
§      כותב מונחים, מושגים, ידיעות ברמה גבוהה §      כותב תוצרים ארוכים ומורכבים §      מוביל תהליכי כתיבה של מספר תוצרים בו-זמנית
§      מתנהל כסנסור -  מזהה התפתחויות רלוונטיות §      סנסורינג - ממשיג בהקשר ומתרגם לתוצר רלבנטי §      מסוגל להוביל ישיבות סנסורינג בתחום המיקוד שלו  
§      מקיים מערך קשרים (ממשל ומומחים) בדרג זוטר §      כנ"ל אבל ברמה גבוהה
§      מעביר שיעורי הכשרה לאנליסטים חדשים §      מוביל תהליך הכשרה לאנליסטים החדשים
§      מנהל אופרציה בתחום התוכן או ההתנהלות הארגונית
§      יודע את השלבים והעקרונות של 'ציר שירות הלקוח' §      מבין את 'ציר שירות הלקוח' §      תורם תרומה לפיתוח ציר שירות הלקוח
§      יודע את השירותים השונים (בירור דיר', RPN, פיתוח ידע, אתר, אסופת תוצרים וכיו"ב) ומבין את ההבדלים §      מבין את השירותים השונים ומסוגל להעביר ידע זה §      תורם תרומה לפיתוח השירותים השונים
§      תפיסת ההשפעה – אמ"ל §      יודע מושגי היסוד של תפיסת ההשפעה (חפץ וויליאמס) (ר' רשימה) §      מבין את תפיסת ההשפעה של ראות
§      מכיר את לקוחות הצוות המרכזיים ומבין את צרכיהם §      מבין את מבנה הממשלה ואת התנהלות משרדי הממ' §      כנ"ל
§      תרומה מהותית במפגשים עם לקוחות על בסיס עובדות והגיון מסדר ראשון בהתאם לתפקידו §      מסוגל להוביל תהליך פנים-משרדי של שירות הלקוח. מציג את חלקו בפיתוח הידע §      מנהל פרויקט של שירות לקוח
§      מציג את מהות הארגון ופעילותו בבהירות (30 שניות) §      מסוגל להציג את החזון, השליחות, האסטרטגיה וה- UVP בביטחון, בדיוק וברהיטות §      כנ"ל
§      מקיים קשרים ספורים עם מקבלי החלטות בדרג זוטר §      מבסס קשרים עם דרגים זוטרים ודרגי ביניים בממ' §      איתור ושימור קב' השפעה מבין לקוחות הצוות
§      מנהל אופרציה (הכנה טכנית) לפגישות עם לקוחות §      מכין מצגות ריפריימר ו Power Point ללקוחות §      כנ"ל
§      מנהל בירורי דירקטיבה עם לקוחות
§      מבצע את תחום האחריות הרוחבי היטב §      אחראי על תחום אחריות רוחבי ומוודא איכות וביצוע §      כנ"ל
§      מייצג את הארגון בכנסים §      כנ"ל + כותב מאמרי דעה ראותיים §      כנ"ל + מקיים קשר עם קהילת השפעה
§      מסמן תחומי מיקוד פוטנציאליים בתחום עבודת הצוות והופך סנסור-מומחה §      כנ"ל + משלב תובנות מתחום המיקוד האישי בעבודת הצוות +  מתמחה בתחום מתודולוגי-ארגוני §      כנ"ל + מעביר רענונים מתודולוגיים בתחום ההתמחות
§      מזהה את תחום ההתפתחות העתידי שלו §      מוביל מיזמים צוותיים וארגוניים מזהה ומסמן את הסוכנות הממשלתית או הארגון הציבורי שבו מתעתד להשתלב (מכאן נגזרת פעילותו לאורך השנה השלישית)
§      בונה מפת הגדרת תפקיד ויישום העקרונות המתודולוגיים בתפקיד החדש
§      מכיר את מערך / תפיסת הפיתוח הארגוני + את ההיגיון והמשמעות של פעולת מלכ"ר
§      מכיר את עקרונות השקיפות של הארגון
§      מכיר את הקרנות והגופים המממנים פעילות של מלכ"רים בתחום המיקוד הנושאי
§      מאתר מקורות, מנהל שיח עם תורמים, מקדם שת"פ