חשיבת הרגש

From Reut Wiki

TACIT KNOWLEDGE & TACIT UNDERSTANDING - בניגוד לתפיסה הרווחת המניחה כי כלל הידע האנושי הנו הידע הגלוי בפנינו, ישנה תפיסה שלצד הידע הגלוי קיים ידע שאינו גלוי לחלוטין. זוהי ידיעה שבה אנו מרגישים את הדברים שאנו יודעים. מה שמניע ידע מסוג זה הוא חשיבת הרגש. מקובל היה להניח בדיונים על חשיבה ורגשות, כי הרגש הנו נחות מהשכל ומהחשיבה הראציונליות, ואף נפרד ממנו. הקיפוד מתייחס לרגש כאל משהו שיש לדחות אותו מאחר והוא משבש את חשיבת השכל. השועל מנגד, מתייחס לרגש ולשכל כדבר אחד, כאל ניגודיות משלימה MIND. (נפש שכל).

עם זאת יש להבחין בין רגשות כגון פחד, תסכול, שנאה ובין רגישות וחישה SENSETIVITY. כאשר רוצים לחשוב על עולם עתידי שעדיין אינו קיים, הדרך הטובה ביותר היא לדמיין אותו, איך הדבר יעבוד, לבנות סיפור שלם סביבו. לשהות ברגש פירוש לשהות במחשבות בזמן לידתן, שהן עיין מתנגדות לכל שם ולכל הגדרה מן המוכן. הרגש הוא המפתח להשתחררות מהעוגן התפיסתי של ה- K -ה KNK בעוגת הידע.


דוגמה

בתורת ההסתברות, גם אירועים שהסתברותן נמוכה, עדין יכולה להתרחש. לפני יום כיפור, ישראל הפילה מטוס אזרחי סורי, לניר ביקש לראות את הקופסה השחורה, נתנו לו לקרוא חומריפ. קרה שם צירוף של דברים שהסתברותן מאוד נמוכים. אם לוקחים שני דברים בלתי תלויים שהסתברותן נמוכה, הסיכוי שיקרו יחד נמוך משמעותית. מישהו חלה, והביא מישהו בצוות שלט=א הבין אלגיראי, בטיסה לא דיברו אותו,הוא לא הבין צרפתית, וגם הצוות השתכר, וברגע שהדברים קרו באמת, הבינו שהם לא מבינים אחד את השני. סיפור: יש חוקים בינ"ל איך מיירטים מטוס, בקהיר יש שתי שדות תעופה, קהיר מזרח ומערב- צבאי ואזרחי, הם חשבו שהמטוס הישראלי, הם חשבו שזה מצרי, הצוות לא הבין את האלגיראי שהבחין בכך, זה רק חלק קטן מהדברים שההסתברות להם התרחשה. אצלנו היו ידיעות שמטוס אזרחי עשוי להפציץ את דימונה. בקיצור אינזוף צירופים שהסתברותן נמוכה. לניר כתב מאמר, INCONCIEVALE EVENTS, כהנמן וטברסקי הרצו, עמוס טברסקי ניגש ללניר ואמר לו שגם הסתרות נמוכה היא הסתברות. תאונות דרכים של רכבות.