חשיבה בסיסית

From Reut Wiki

חשיבה בסיסית מאופיינת כחשיבה שמושאה הוא החשיבה - מחשבה על החשיבה. חשיבה בסיסית בניגוד לחשיבה מצבית מאפיינת את החשיבה היום יומית. יש המכנים אותה מחדש, reframing.


חשיבותה עולה נוכח המאפיינים של עולם סבוך.


מושא החשיבה הבסיסית במערכת סבוכה הוא המושג כאשר:

מונח - משמעות קבועה, ממצה ומוציא, נטול הקשר, ניתן להגדרה מושג - פתוח לפירושים ומשמעויות, מתייחס למושגים אחרים, תלוי הקשר, ניתן לתיאור בלבד.


אנו משתמשים בחשיבה בסיסית וחשיבה מצבית על מנת להתכונן להפתעות המתחלקות להפתעה בסיסית והפתעה מצבית. קיים סיכוי טוב לפגוש בסוגי הפתעות הללו ביחס לשינוי שובר מבנה.

למידה מצבית ולמידה בסיסית כפרקטיקות המארגנות את ההתכוננות לפגישה מול ההפתעות

למידה מצבית מפיקה לקחים ומשפרת את התפקוד על פי מודל הפעולה הקיים

למידה בסיסית מחייבת reframing של המערכת המושגית ותפיסת הפעולה.חשיבות מושגים אלו עולה נוכח התופעות של עולם סבוך והזנב הארוך של הקידמה החדשה: העולם נתפס בעינינו פעם כישות ברת הכלה. חל שינוי בסיסי במצב של היכולת להכיר את העולם. כיום ידע רב צומח מלמטה ומקבל הכרה כידע לגיטימי. הידע אינו רק במוסדות הידע המאושררים. האתגר של הלמידה רב יותר.