זרזים

From Reut Wiki

זרזים (catalysts) הם יחידות של הרשת שיש להם את המעמד והיכולות הנדרשים לצורך בנייתה. זרזים פועלים את פעולתם באמצעות עדכון התפיסה של הרשת על בסיס מחקר ממוקד ושמירה על תחושת הדחיפות. מיפוי יחידות הרשת,חיזוקן, העלאת רמת הקישוריות ביניהן ורתימת יחידות חדשות. בכל הרכזות יש מספר קטן מאוד של זרזים, שהם ארגונים או אינדיבידואלים בעלי יכולות, משאבים ומסירות להירתם ולהוביל. זרזים אלה פועלים את פעולתם באמצעות עדכון התפיסה של הרשת, שמירה על תחושת הדחיפות, מיפוי יחידות הרשת, חיזוקן, העלאת רמת הקישוריות ביניהן ורתימת יחידות חדשות, בניית תוכניות פעולה, הגברת מודעות והפצת מידע, הכשרות ואימונים, עיצוב הממשק עם גופים רלוונטיים ומיתוג הרשת ופרסומה.

לדוגמה, זרזים ברשתות חוסן אזרחיות עשויים להיות אחראים על כינוס ועיצוב שולחנות עגולים שמפגישים את המגזרים השונים, בניית תוכניות פעולה, הגברת מודעות והפצת מידע, הכשרות ואימונים ועיצוב הממשק עם גופי מערך העורף, מיתוג הרשת ופרסומה. דוגמאות לזרזים כוללות את מרכזי החוסן הקואליציה הישראלית לטראומה, מתנ"סים, מרכז כהן-האריס, הגוינט וגם חברות ייעוץ בתחום. חלק מהזרזים, כמו מרכזי החוסן, הם גם רכזות משום שיש להם קשרים רבים ברשת החוסן. יתרה מכך, חלק מהזרזים החשובים ביותר הם גם חלק ממערך העורף כגון הרשויות המקומיות.