הפתעה בסיסית

From Reut Wiki

הפתעה בסיסית והפתעה מצבית

צמד מושגים המתארים את הפגישה בין התפיסה וההערכה לבין המציאות. מושגים שנטבעו כתיאור הפתעת מלחמת יום הכיפורים. התגובה להפתעה בסיסית מחייבת חשיבה בסיסית בשונה מהפתעה מצבית המסתפקת בחשיבה מצבית

הפתעה בסיסית נוצרת מפער רלוונטיות המתהווה אל מול המציאות.


Cartoon.jpg

מאפייני ההפתעות

הפתעה מצבית - הפתעה לגבי המקום, הזמן והעצמה, הטכנולוגיה ו/או שיטת הפעולה.

אירוע שלגביו היה חסר מידע, המידע לא הגיע בזמן או לא נותח כהלכה.

דרכי הפעולה להתמודדות עם ההפתעה נהגו מבעוד מועד.

הפתעה בסיסית - חושפת מערכת תפיסתית ותפעולית בלתי רלוונטית של ההתמודדות עם הסביבה החדשה.

קיימים מצבי ביניים.

אין ידע כיצד להתמודד עם עולם שקרסו בו הנחות היסוד.

דוגמאות להפתעה בסיסית

  • מלחמת יום הכיפורים
  • מלחמת לבנון הראשונה והשניה
  • העלייה מרוסיה כהפתעה חיובית
  • ה11 בספטמבר
  • המשט
  • הפיכות בעולם הערבי

הכרוניקה של פער הרלוונטיות וההפתעה הבסיסית

לעולם יהיה פער בין התפיסה לבין המציאות. מרחב הפער הזה מכונה פער הרלוונטיות. בשלב הראשון הפער קטן ומתרחשות הפתעות מצביות.

אך לאט לאט מתרחשים שינויים בסיסים - התלכדות של אירועים המייצרים מגמה חדה.

מתרחשות הפתעות בסיסיות קטנות שאיננו חשים בהם.

סימנים מעידים עד לקטגוריה חדשה (תפיסה + טכנולוגיה). ואז... הפתעה בסיסית!!

השלב הבא הוא התמודדות מצבית והכחשה.

השלב הבא הוא ניסיון לסגירת הפער.. זה לוקח זמן..

בתוך הזמן הזה יש אפשרות לספיגה של עוד הפתעות בסיסיות ועד שמתקנים משתנה שוב המציאות ושוב נמצאים בפער בין התפיסה למציאות.


כיצד מתמודדים עם האירוע הזה?

התראה בסיסית על קיומו של פער הרלוונטיות

לצאת החוצה ולראות מהצד. לקרוא את "רק פרנואידים שורדים".

מייצרים קטגוריה חדשה. שתהיה קטגוריה לעומתית למעשה מייצרים מבפנים הפתעה בסיסית.


התראה בסיסית

הצבעה על פער הרלוונטיות על הסכנות וההזדמניות הטמונות בו, אינה אירוע חד פעמי אלא תהליך.