הענן התפיסתי

From Reut Wiki

כללי

הענן התפיסתי הוא מושג שקבע פרופ' אורי אלון במחקרו על האימפרוביזציה ועל האדם.

הוא מיוחס למקרה בו אדם רוצה להגיע משאלה A לתשובה B דרך מחקר.

ישנה סכנה שהציפייה כיצד ייראה המחקר תהיה שונה מהמציאות, כיוון שלעיתים הוא יעבור דרך "ענן", שינויים שלא צפה, עניין שלרוב יגרור הילכדות במושג שצבי לניר קורא לו הפתעה בסיסית.

מאחר והמוח יוצר סכמה של המחקר לפני עשייתו בפועל- כל סטייה ממנה עלולה לעורר חרדה ודריכות.

השגתו של פרופ' אלון היא שאי הידיעה היא דבר חיובי לעיתים שכן כך ניתן להגיע ל C, תשובה חדשה לA, אל תשובה זו נגיע מתוך הנחת מוצא שונה ויציאה אל הלא נודע, אל מצב חסר וודאות.