העבודה במרכז

From Reut Wiki

קשורה לרצוי שאנו מגדירים בהקשר של אתגר הסתגלותי, כלומר הדיון שבו אנשים מקדמים את הבעיות המרכזיות, את אותן בעיות אדפטיביות על מנת להתקדם בסוגיות הללו. כאשר הרבה קבוצות בתוך המערכת צריכות להתמודד עם השאלה ולעשות שינויים בהגדרות הרצוי ובאוטומטיזציה של הנאמנויות. לרוב, יהיה קשה לאמוד האם מעשה הוא "מנהיגותי" או לא. לדוגמה, כשאנו אומרים שיש טווח טמפרטורה של עבודה, יציאה מטווח כלפי מעלה עשויה ליצור הסטה של פוקוס או מה קורה שנוצרת האשמה כלפי שעיר לעזאזל. כדי להניע מעשה מנהיגותי יש לחפש אחר ההסכמה בין הקבוצות השונות של בעלי העניין. זאת, כדי לאפשר את ביזור האחריות. למשל, במחאה החברתית התרחש מקרה של מעשה מנהיגותי של אנשים ללא סמכות. הסוגיה הייתה שיש לשנות ולהסיט את הפוקוס של בעלי הסמכות לעניין החברתי-כלכלי ואכן המחאה הצליחה לפקס את תשומת הלב הציבורית על הנושא החברתי.