הסתגלות

From Reut Wiki

הסתגלות (אדפטציה), יונקת את ההגדרה שלה מהמקום שבו כל מין צריך להסתגל כדי לשרוד, וכדי לשגשג בעולם. לא רק הישרדות נידונה כאן, אלא גם שגשוג. אנחנו שואלים את השאלה במציאות שהיא מורכבת ומשתנה. המציאות שלנו היא כזו שהשתנתה באופן קיצוני, והשאלה היא איך אנחנו מתמודדים כחברה – אנושית/ישראלית/ערבית – כדי לצמצמם את הפער בין הרצוי למצוי. האתגר הוא אדפטיבי כשהוא לא טכני. טכני – המושג טכני לא מתייחס לעיסוק בברגים, אלא כמושג שהחברה האנושית כבר פיתחה את הידע, את הטכניקה, כיצד להתמודד עימו. זה יכול להיות טכנולוגיה, ידע ארגוני וכיוב'. אם יש לנו כלים להזמין מומחה – שיביא את הפיתרון, אז זה נפלא. יש אתגרים טכניים מאוד מורכבים. הם ראויים, המיומנות נדרשת לנו – אין כאן שיפוטיות. הפער הזה הוא עוד דרך להבין על מה אנחנו מדברים. המצוי הוא איך הדברים מתנהלים כרגע, ברמת הביולוגיה, הסוציולוגיה. מה קורה לאדם כאשר שואלים אותו מה הוא רוצה ולא פעם האדם לא יודע. אם אנחנו רק מסתכלים – מה קורה לאדם הזה עכשיו – ברמה הרגשית – הוא יודע, לא יודע? הוא מאפשר לעצמו לא לדעת? יש סביבו מערכת. כיצד היא משפיעה עליו? מה קורה במערכת שבה יש מדינה, שבה יש חברה מורכבת, וצריכים לחיות ביחד, אנחנו מנסים לראות מה המצוי ומה הרצוי של כל אחד, מתוך הבנה של המערכת המורכבת, וכך לראות מה קורה – האם אנחנו נוכל לעזור למערכת המורכבת הזו לעשות את ההסתגלות הנדרשת. אתגר הסתגלותי הוא מה שאנחנו לא יודעים לעשות – אותן שאלות שבסוף היום שאין להן פיתרון, שאף מומחה לא יוכל לפתור – זה אתגר הסתגלותי.

לקריאה נוספת