המנעות מעבודה

From Reut Wiki

בהסתכלות נכוחה על המצוי, עומדת על כך שיש התנהגויות קבועות של בני האדם. אנשים הם בעלי מנגנוני המנעות מעבודה (Work avoidance) שבעזרתם הם נמנעים מהתמודדות עם אתגרים הסתגלותיים. למשל, חזרה אל בעל הסמכות כדי לקבל פתרון זה יפה לאתגרים טכניים, אך במקרה של אתגר הסתגלותי מדובר בהימנעות מעבודה, מאחר ולבעל הסמכות, בעודו אוחז בידע, אין יכולת להניע פתרון. במידה והמקרה הוא אתגר הסתגלותי, האחריות מבוזרת וקבוצות רבות יכולות וצריכות לקחת חלק באחריות לפתרון על מנת להניע שינוי.

קיימים שני מנגנונים עיקריים של הימנעות מעבודה - הימנעות מאחריות והימנעות מהנושא עצמו ע"י הסטת הפוקוס. למשל, לא לדון במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית היא הסטת פוקוס. הנעה של עבודה הסתגלותית היא לוודא שיש שמירה של גורמים במערכת על פוקוס מסוים על הנושא הנידון או הבעיה הנידונה (יש לשים לב כי לא פעם הסטת פוקוס היא תוצאה של תעדוף בין נושאים ואין זו בהכרח הימנעות מעבודה).