הכשרת הקמה 2013

From Reut Wiki

דף זה הינו בסיס הלמידה של הכשרת ההקמה להטמעה ויישום של השינוי הארגוני.

חלקי ההכשרה