הכשרה 2016

From Reut Wiki

נושא יחידות חומרי קריאה מעביר היחידה תאריך
ראות: היכרות כללית ועם היחידות, כולל הסטוריה ארגונית נטעלי
ראות: היכרות היכרות עם הפורטל, הגיון, ותרגול
ציונות במאה ה-21 -מהו המושג ציונות בשבילך - מפגש אחד

-ציונות כהמשך או מהפכה מתמדת - מפגש שני

-ציונות במאה ה 21 -מושג מטרייה או תוכן חדש. - מפגש שלישי

- הציונות שלי - מפגש רביעי - אחרי החפיפה עם תחומי התוכן.

אופציה לאחד על אחד עם מרטין.

מרטין
מתודולגיית פיתוח ידע מרחבי הידע והפעולה בהם ראות מתמקדת. מושגי בסיס: אבחנה בין המרחב הידוע, המורכב, הסבוך והכאוטי, מודל המרחבים, ראמספל והידוע שאינו ידוע, מיינדסט, ברבור שחור חשיבה שועלית ואבדוקציה (מתוך פנקס הכיס של השועל)
מתודולגיית פיתוח ידע אפיסטם, טקנה פרונסיס, מטה אינדיקטורים, מכמורת, TACIT KNOWLEDGE + חשיבת רגש לחשוב את הרגש (מתוך פנקס הכיס של השועל)
מתודולוגיית פיתוח ידע mind the gap thick precision

התמרה מטקסט, גילוי וכינוס, מפה מושגית, מרחב התלבטות

מנהיגות הסתגלותית glossary

קייס סטאדי - בתוך עיר עולם - לנתח את זה מזווית של מנהיגות הסתגלותית לאורך הבירור דרקטיבה

מכון ראות: היכרות עם צוותי תוכן דל"ג

ישראל והעולם היהודי

קהילות חכמות

הערכה

קפיצת מדרגה מקומית

קלרטה נעמה

בת חן

יעל

יונתן