הכשרה עידן סלע

From Reut Wiki

נושא יחידות משתתפים מעביר היחידה תאריך
ראות: היכרות כללית ועם היחידות, כולל הסטוריה ארגונית

מבט על של ציונות ועולם יהודי - ציונות כפועל

ציונתו במאה ה 21 -מהו המושג ציונות בשבילך

-ציונות כהמשך או מהפכה מתמדת

-ציונות במאה ה 21 -מושג מטרייה או תוכן חדש.

-

אדם - יהודי - ציוני

מכון ראות: היכרות עם צוותי תוכן דל"ג

ישראל והעולם היהודי

קהילות חכמות

הערכה

קפיצת מדרגה מקומית

קלרטה נעמה

בת חן

יעל

יונתן

מתודולגיית פיתוח ידע

מצגות פרקסיס

מרחבי הידע והפעולה בהם ראות מתמקדת. מושגי בסיס: מערכות פשוטות וסבוכות, מערכת פתוחה, מערכת סגורה, מסגרת קינפין, אנקדוטת ראמספלד והידוע שאינו ידוע, מיינדסט, מושג, מונח, אבדוקציה, ברבור שחור, פער רלוונטיות, הפתעה מצבית, הפתעה בסיסית. יונתן ובת חן 6/15
מתודולגיית פיתוח ידע אפיסטם, טקנה, פרונסיס, מטה אינדיקטורים, מכמורת, TACIT KNOWLEDGE + חשיבת רגש יונתן ובת חן 6/15
מתודולוגיית פיתוח ידע mind the gap thick precision, שילוביות,

התמרה , גילוי וכינוס, מפה מושגית, מרחב התלבטות

קלרטה
השפעה בסיסית תפיסת ההשפעה של ראות - רכזות וזרזים

טבלת אפקטים

המגבלות של עולם הngo

טליה
מנהיגות הסתגלותית glossary

קייס סטאדי - בתוך עיר עולם - לנתח את זה מזווית של מנהיגות הסתגלותית לאורך הבירור דרקטיבה

נטעלי / טליה
התמחות בתחום הדה לגיטימציה קריאות:
 • [/reut-institute.org/publication.aspx%3Fpublicationid%3D3769 The Delegitimization Challenge: Creating a Political Firewall]:
 • [/reut-institute.org/en/publication.aspx%3Fpublicationid%3D3949 The Assault on Israel's Legitimacy: London as a Case Study];
 • [/reut-institute.org/en/publication.aspx%3Fpublicationid%3D3900 The Gaza Flotilla: The Collapse of Israel's Political Firewall].
 • [/reut-institute.org/en/publication.aspx%3Fpublicationid%3D4042 Reut’s Broad Tent and Red-Lines Approach];
 • [/www.reut-institute.org/en/publication.aspx%3Fpublicationid%3D3868 The BDS Movement Promotes Delegitimization against Israel].
 • Leadership Plan ששלחנו ל-ADL - לקרוא. להתמקד בחלק של המיזמים האסטרטגים ולהציע רעיונות מפורטים
 • ADL BDS Survey - לקרוא
 • ADL BDS Survey summary - לקרוא
 • Cyber Component proposal - לקרוא ולהתייחס, לחשוב על רעיונות
 • המאמר של JAG על ה-bandwagon - לקרוא
 • המאמר שניסינו להגיש לידיעות - לקרוא
 • מסמך מקיף של JPPI על BDS (אהוד רוזן) - ממש סוגר את הפינה
בהובלת קלרטה
התמחות בתחום ישראל והעולם היהודי IAC

הלל - בירור דרקטיבה

הובלת נעמה
התנסות בתוצרי ראות בירור דרקטיבה לעיר עולם

תווך בסיסי Reut Usa, תשומות בתווך בסיסי מכון ראות.

בהובלת יעל / טליה. תווך בסיסי ל reut usa בליווי יונתן
פיתוח עסקי יצירת לידים

להפוך ליד לדיל - דניאל וייל

פגישה עם שיישון

פגישה עם רואי קידר

פגישה עם יותם - בהקשר של מכון ראות

באחריות עידן לקבוע עם שיישון ורואי
כלים נלווים design thinking, POCD לפי הזמן הקיים
העשרת המכון התחום המרכזי בו עידן יעשיר את המכון בחודש וחצי הקרובים הם הזווית של האוריינטציה העסקית. ההיטלים הרלוונטים הם בשיחה על קהילות חכמות לאן, פיתוח המוצרים של מרכז קפיצת מדרגה, והמיקוד החדש של המכון השתלבות בדיונים קיימים