ההיסטוריה של ההשפעה במכון

From Reut Wiki

לינק למצגת.

הגנאלוגיה של לעבור "מהמרפסת" אל "רחבת הריקודים". כלומר, מה חשיבה וניתוח לעשייה בשטח.

חוקת המכון (2007)

  • תרומה ייחודית - המכון ירים תרומה ייחודית בשירות החזון והשליחות הנ"ל. בעת הנוכחית, ייחודיות זו נובעת במיקוד פעילותו של המכון בהשפעה על תפיסת עולמם של מקבלי החלטות, זיהוי הפתעות אסטרטגיות,פיתוח ידע ותובנות חדשים להפצתן.
  • בשירות המדינה - המכון ישרת את ממשלת ישראל ושלוחותיה ואת כנסת ישראל. תוצרי פעילותו יועברו לכל נבחר או משרת הציבור הישראלי והיהודי, אשר עשוי להפיק מהם תועלת השירות החזון הנ"ל במועד המוקדם ביותר ובאופן המעצים ביותר.

כתיבת התראות בסיסיות, תוצרים קצרים שיכולים להיתפס על ידי מקבלי ההחלטות - מרח הלמידה עם רוחב פס צר.

_____

  • המכון מגדיר 'השפעה' כשנוי המקדם הערכים, בסדרי העדיפויות, בתבניות ההתנהלות או בהרגלים שחיוני לעשותו לצורך במיצוי הזדמנויות והתמודדות עם האתגרים. השפעה נמדדת בשינוי במעשים ובשיח בעל פה ובכתב בקרב קהילת האנשים בעמדות השפעה, המנהיגות או קבלתו החלטות בסוגיה הרלוונטית. שליחות של מכון ממקדת אותו באתגרים ובהזדמנויות הניצבים לפתחם של מדינת ישראל והעם היהודי.

בתרומה ייחודית, קיים פער על איך תשפיע על מקבלי ההחלטות וצורתן, פער בין דיון פנימי להשפעה. התפריט לא מכיל למעשה התכנסות ואיך להשפיע על מקבלי ההחלטות.


הגדרות אלה מבוססות על ההגדרות של פרופ' רון חפץ בספרו Leadership Without AnswersEasy 'למושגים מנהיגות' (leadership), 'עבודה הסתגלותית' (adaptive work)ואתגר (adaptive challenge) 'הסתגלותי בנוסף, משמעותו של המושג 'השפעה' במכון חופפת לפעולות הנדרשות כדי לסגור פערי רלוונטיות(Relevancy Gaps) או 'פערים בסיסיים'(Fundamental Gaps) כפי שהגדירם ד"ר צבי לניר.מה מחזור הפעולה של המכון - זיהוי ומיפוי קהילת המנהיגות, ההשפעה והסמכות. בד בבד עם של עם שלב המחקר הממוקד המכון ממה את קהילת התנאים בעתמדות השפעה, מנהיגות וסמכות בתחום המיקוד. אנשים אלה יכולים לבוא מקרב הפוליטוקאים וםקידי הציבור וברשויות המקומויות , מקבר אנשי עסקים,פילנתרופים, אקמדאים וחוקרים, מהמגזר השלילשי, מהעולם היהודי או ממדינות העולם.

_____

מהי השפעה על פי המכון

שאלות ותשובות המכון - (2009)

מכון מגדיר 'השפעה' כשינוי במרקם הערכים, בסדרי העדיפויות, בתבניות ההתנהלות או והערך המוסף הייחודיים שלו. בהרגלים שחיוני לעשותו לצורך מיצוי הזדמנויות והתמודדות עם אתגרים. השפעה זו נמדדת בשינוי במעשים ובשיח בעל-פה ובכתב בקרב קהילת האנשים בעמדות ההשפעה, המנהיגות או קבלת ההחלטות בסוגיה הרלוונטית. שליחותו של המכון ממקדת אותו באתגרים ובהזדמנויות הניצבים לפתחם של מדינת ישראל והעם היהודי.

מתקיימת כאן דיאלקטיה אשר בחוץ נתפסת בצורה ייחודית. המכון עוסק במחשבה ותנועה וזה מאוד מתאים לנרטיב שבו תקופת ההכשרה פוגשת את העשייה.


w ___


תפיסת הזרז: להיות ה'זרז' של השינוי הבסיסי – בשלב זה המכון נוקט פעולות שמטרתן לחולל 'שינוי בסיסי' כגון: (1) מיתוג החזון שאליו יש לשאוף; 2( ) יצירת תחושת דחיפות ביחס לשינוי; 3( ) מחקר ממוקד; 4( ) קישור בין קב החדש; 5( ) הגדלת עוגת המשאבים העומדת לרשות כלל העוסקים בקידום השינוי הבסיסי; 6( ) זיהוי מודלים של הצלחה, מחקר ממוקד שלהם, תיעודם ושכפולם; 7( ) בניית בסיס ידע משותף למשל בדמות פורטל אינטרנט; 8( ) פעילות לעדכון החקיקה, הרגולציה והתקינה.


התפתחות תפיסת ההשפעה

החל מ- 2007 המרחב הממשלתי - חפץ, מנהיגות הסתגלותית ללא סמכות בתוך מערכת, יציאה אל מעבר לממשלה למרחב הפקידותי/ דרגי עבודה שבו אין תחלופה מהירה של אנשים ואפשרות להניע שינויים ארוכים יותר. דוג': פרויקט במשרד רוה"מ - מדדים ויחידות אסטרטגיות במשרד ראש הממשלה - אודי פראוור שהכיר את המכון מהמל"ל , עבד במשרד רוה"מ וחשב שהמכון הוא המתאים. ופיתחו ידע עד לרמת מסמך מאוד מפורט שהתקבל בסופו של דבר כהחלטת ממשלה

השאלות המכוננות - מה האתגר? מה העבודה שבמרכז? מה ניתן להיות

פלקסיקיוריטי - פרויקט שנולד מתוך תשוקה אישית בשוק העבודה וזיהה את הפער בשוק העבודה

בשלב שני - ע"פ בקשת האגף לתכנון מדיניות - הותמר המושג לעולם השירות הציבורי, המסמך שוגר למשרד רוה"מ. ___ קהילות בישראל ובעולם פרויקט החוסן - כי המרחב של ההשפעה עוסק באנשים שלא יושבים סביב השולחן, במושגי חפץ,

מושג הרשת הוא המסד התיאורטי שבאמצעותו מובילים את ההבנה על המערכת

___

שלב האקוסיסטם: זרז לשינויים hbr:catalyst for change

אקוסיסטם - יוצא אל מעבר גבולות המערכות הקיימות.

תפיסת מקל הביליארד - הגוף החיצוני שמתעב ומחפש את כדור הלבן שיכול להניע אותו הלאה.

מכדור לבן - לתמנון, בעל אגו, וצרכים משלו. אם רוצים לחולל phase transition - מבינים שהכדורים נטועים עמוק באדמה ולא ינועו בקלות

___


אימפקט כארגז כלים שיושב בתוך פרדיגמה מורה דרך או יועץ אסטרטגי?