דירוג הלמ"ס של הרשויות

From Reut Wiki

שבוע שעבר פרסם הלמ"ס את דירוג הרשויות לפי מדד כלכלי חברתי.

ההקשרים האסוציאטיביים שעלו הינם:

ירושלים ככשל שוק בחסות הממשלה: תמרוץ התקצוב של חלשים מתמרץ אתם להשאר עניים. כשל שוק בחסות הממשלה. מענקי האיזון מתמרצים את ירושלים להשאר עניה, או לרצות להיות יותר ענייה. זה מייצר כשל שוק ב'שוק הערים' בישראל.

המירוץ לתחתית של ירושלים בגלל המנגנון הזה - יש לירושלים תמריץ להגעה לתחתית של הרשויות. אם ירושלים היא במצב נמוך יש יותר כסף שמתקבל.

ההתהדרות בכשלון חושפת את הציניות של ראש העיר. יש בזה פן של ציניות.

בישראל עדיין אין דירוג אשראי ליחידים.

האם אנשים מצליחים לשפר את דירוג האשראי שלהם?

דירוג אשראי לרשויות:

רמלה הוציאה אגח . הדירוג מאוד גבוה. זה דרך אחרת שמאתגרת את את המדד הכלכלי והחברתי.