גאנט הטמעת הויקי

From Reut Wiki

אתגר הטמעת הויקי, כרוך ברמות ובאופני התארגנות הידע של כל מאמץ, ובשאיפת המכון לייצר מובילות תפיסתית חדשה.

הטבלה הזו משקפת את סדרת המפגשים הראשונה סביב הסנס. מוזמנים להוסיף, להעיר ולהאיר.

סנס ויקי ידע תשתית
31/5

יצירת קטגוריות ותגיות לסנס הקיים המשגת 'תגיות' חדשניות כאספקט אסטרטגי.

נעשה, רוב הפוסטים מתוייגים.

בת חן מגננת את הסנס

העברת תכנים צוותיים לויקי

-מסמך מדינת הלאום

-תוכנית אסטרטגית לצפת

-דל"ג - הידע החדש

-כתיבה על מדידה והערכה

-קהילות חכמות

-המשגת מקורות הסנסורינג הנוכחיים

-הרחבת מקורות הסנסורינג

יצירת התאמה בין מאמץ ושועל למקור

התקיים

-אפיון תבניות של מסמכים אוטומטיים לויקי

-התארגנות ליצירתם

-הגדרת התבניות הנדרשות למרחבי השם השונים

מפגש סנסורינג וגינון עצי קטגוריות

מעקב, קישוריות סנס וויקי

מפגש למידה התקיים 20.6

מהם הצייחים הנדרשים ליצירת כר סנסורינג לתחום ידע חדש?

התחום החברתי כלכלי

-התנסות בכפתורי הייצוא

-הגדרת אלגוריתמים לשליפת סנסים לויקי

מפגש סנסורינג עם יעל - קפיצת מדרגה מקומית אפיון מרחבי קהילה, ותהליכי בניית קהילת ויקי ייבוא מקורות בסיסיים (למשל: תמצות המסמך של שלדור-ראנד, וכתיבת ביקורת עליו) ייבוא חומרי ראות קלאסיים - איך צריך למקם אותם
מפגש סנסורינג בוגר ראות השקת הויקי בניית בסיס רחב של תורמים לויקי ערב עם קהילה כותבת

השורה התחתונה משקפת שלב מתקדם, של חשיפה בו יהיה מעבר הדרגתי מ'בטא' לאב טיפוס שאנחנ מאמינים בו. כל בוקסה לוקחת מעט זמן ללמוד (מקסימום שעה), אבל יש פער בין למידה ואפילו הטמעה חד פעמית, להטמעה רוחבית.