בעיה טכנית

From Reut Wiki

בעיה טכנית, כפי שהיא מופיעה במקורות המנהיגות ההסתגלותית היא בעיה שבעל הסמכות או הממסד יכולים לפתור אותה, מאחר והיא ניתנת להגדרה ולפתרון על בסיס (1) מומחיות קיימת; ו-(2) באחריות בעל הסמכות.

רקע

סוגים שונים של בעיות דורשים סוגים שונים של פתרונות. שלא כמו בעיה טכנית, 'אתגר הסתגלותי' דורש למידה, לאו דווקא מצד בעל הסמכות או הממסד, אלא מצד קהילת הבוחרים, קרי הציבור. עבודה הסתגלותית שכזו כוללת התמודדות בין ערכים מתחרים, וסגירת הפער בין הערכים הקיימים לבין המציאות המשתנה.

לקריאה נוספת