אפיסטם

From Reut Wiki

אחד משלושת ה- Intellectual virtues של אריסטו (יחד עם Techne ו- Phronesis).

ה-Episteme מייצג את הכישורים החשיבתיים שבאמצעותם אנו לומדים את החוקים, הכללים, התאוריות והמושגים הקיימות לתיאור העולם. כישורי ה-Episteme כוללים הן את רכישת הכללים והן את השימוש בהם תוך ביצוע מניפולציות לוגיות עליהם ('היסק', סיבתיות לוגית וכד'). בנוסף, כוללים הן את הדדוקציה והן את האינדוקציה.

התוצרים הרווחים של ה- Episteme הם: מונחים מילוניים, סמנטיקות, בנקי מידע, אינצקלופדיות, ספרי חוקים, נהלים, מדריכי הפעלה, ועוד. המשותף לכולם הוא היותם מונחים. כלומר זמינים לנו לפרש כל הקשר נתוןמתוך ידע , והסבר נתונים.

ה-Episteme תמיד מפגר אחר המציאות שהשתנתה. הידע והתאוריות שלנו מעולם לא יכולים להיות מושלמים. במקרה הטוב הם מתקרבים לכמעט מושלמים. במקרים אחרים הם אף יכולים להטעות אותנו.